Galeria 2017

  • Wyjazd pomiarowy (22.IV.2017, okolice Warszawy)
  • Signal Processing Symposium – SPSympo 2017  (12-14.09.2017 Warszawa)
  • NI Days 2017 (10.10.2017, Warszawa)
  • KONIK 2017 (18-19.10.2017,Politechnika Warszawska)
  • III Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (07.12.2017)