Zarząd

Prezes koła: inż. Krzysztof Stasiak

Wiceprezes: mgr inż. Marcin Żywek

Członek zarządu: mgr inż. Anna Kurowska

Skarbnik: inż. Marek Ciesielski