Zarząd

Prezes koła: mgr inż. Krzysztof Stasiak

Wiceprezes: mgr inż. Marek Ciesielski

Członek zarządu: mgr inż. Marcin Żywek

Skarbnik: inż. Mariia Khyzhniak