Zarząd

Prezes koła: Krzysztof Stasiak

Wiceprezes: mgr. inż. Marcin Żywek

Skarbnik: Miłosz Wątroba