Projekty

SODAR 3D

Prototypowe urządzenie do ultradźwiękowego obrazowania 3D ze sterowaną wiązką na platformie ruchomej skonsruowane w ramach grantu rektorskiego w roku 2014. W obecnej chwili trawją dalsze praca nad tym projektem.
Wiecej

Signal Processing Symposium

Jesteśmy współorganizatorami Signal Processing Symposium 2015 oraz 2013, które służy jako forum wymiany informacji, wyników badań i najnowszych projektów między młodymi naukowcami z całego świata.
Wiecej

Gospodarz TeleCreativa 2013

na której spotykają się przedstawiciele kół naukowych związanych z telekomunikacją, teleinformatyką oraz technikami radiowymi.

MikroSAR

Wyniesienie w powietrze miniaturowego radaru SAR na niewielkim modelu latającym. Projekt obejmuje stworzenie urządzeń akwizycji danych, anteny fazowanej, modułu przetwarzania oraz szybkich algorytmów działających w czasie rzeczywistym. Model latający zaprojektowany przez Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE.

PaRaDe

Passive Radar Demonstrator: Działający na paśmie FM radar nie wymagający anteny nadawczej (wykorzystuje nadajniki radia FM, GSM oraz DVB-T)

Sonar z Syntetyczną Aperturą (SAS)

Stworzenie działającego Sonaru z Syntetyczną Aperturą do pomiarów dna zbiorników wodnych