Projekty

SODAR 3D

Prototypowe urządzenie do ultradźwiękowego obrazowania 3D ze sterowaną wiązką na platformie ruchomej skonstruowane w ramach grantu rektorskiego w roku 2014. W obecnej chwili trwają dalsze praca nad tym projektem.
Wiecej

 

Signal Processing Symposium

Jesteśmy współorganizatorami konferencji Signal Processing Symposium od 2003 roku, która służy jako forum wymiany informacji, wyników badań i najnowszych projektów między młodymi naukowcami z całego świata.
Wiecej

 

Gospodarz TeleCreativa 2013

na której spotykają się przedstawiciele kół naukowych związanych z telekomunikacją, teleinformatyką oraz technikami radiowymi.

 

MikroSAR

Wyniesienie w powietrze miniaturowego radaru SAR na niewielkim modelu latającym. Projekt obejmuje stworzenie urządzeń akwizycji danych, anteny fazowanej, modułu przetwarzania oraz szybkich algorytmów działających w czasie rzeczywistym. Model latający zaprojektowany przez Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE.

 

PaRaDe

Passive Radar Demonstrator: Działający na paśmie FM radar nie wymagający anteny nadawczej (wykorzystuje nadajniki radia FM, GSM oraz DVB-T)

 

Sonar z Syntetyczną Aperturą (SAS)

Stworzenie działającego Sonaru z Syntetyczną Aperturą do pomiarów dna zbiorników wodnych